Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

Chrysididae-زنبور های متالیک یا طلائی ایران

زنبور های متالیک یا طلائی ایران –Chrysididae

زنبور های این خانواده که جزئ گروه زنبور های نیش دار بشمار می آید دارای رنگ های متالیک بسیار زیبا آبی ،سبز ،قرمز هستند .زیبائی های شگفت انگیز این زنبور ها باعث شده به آنها لقب جواهر پرنده بدهند.

درکشور المان به آنها زنبور های طلائی میگویند .طول انها بین 6 الی 13 میلیمتر در نوسان است .سر وسینه سبز متالیک .شکم قرمز وبرخی برنگ آبی متالیک .بصورت پارازیت در لانه برخی زنبور های خاکی بسر میبرند .هر گونه ای داری میزبان مشخصی است ومعمولا در نزدیکی لانه های زنبور های خاکی بر روی گل ها دیده میشوند .نوع ماده این زنبور ها برای تخم گذاشتن در غیاب میزبان وارد لانه شده وتخم خود را درون سلولی که که میزبان برای لارو خود آماده کرده میگذارد .تخم زنبور متالیک به محض بیرون آمدن از تخم به تغذیه غذاهای درون سلول میپردازد وسپس وارد لارو میزبان شده واز ان تغذیه میکند ورشد می یابد وهمانجا به شفیره تبدیل وزمستان را درون لانه سپری میکند

اگر هنگامیکه در لابه میزبان وارد شده توسط میزبان غافلگیر شود فورا خود را بصورت گلوله ای در میاورد .پوسته سخت پشت وشکم او را از نیش میزبان محافظت میکند .احتمال اینکه بال های او صدمه ببیند است وپس از تخم گذاشتن کار اصلی خود را انجام داده واز لانه خارج میشود برای مشاهده گونه های بیشتر از این خانواده به گالری سایت insectsofiran.com  قسمت Bee and Wesps  مراجعه فرمائید-این گونه ها برای اولین بار در ایران توسط این سایت معرفی میشوند .تصاویر شخصا در مناطق مختلف کشور گرفته ام –سید محمد تقوی اهرمی مرداد 1395