Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

بزرکترین وخطرناک ترین زنبور های ایران

    


بزرکترین وخطرناک ترین زنبور های ایران

 


کشور ایران از نظر تنوع آب وهوائی در جهان کاملا استثنائی است .از تمامی اقلیم های آب وهوائی شامل کوهستانی خشک و مرطوب،جنگلی ونیمه جنگلی ، بیابانی کویری ونیمه بیابانی وغیره برخودار است .به برکت وجود این نعمت خدا دادی دارای متنوع ترین گونه های گیاهی وجانوری است 

در زمینه گونه های گیاهی تحقیقات وبررسی ها ی کارشناسی خوبی انجام شده ولی در زمینه شناسائی گونه های جانوری بخصوص بند پایان در ابتدای کار هستیم .در مورد زنبور ها تقریبا کاری شروع نشده وتنها چند نمونه اندک را میشناسیم .گونه هائی که روی آنها کار شده بیشتر در ارتباط با آفات گیاهی است ویا میارزه با آفات گیاهی .ما سعی میکنیم طی مقالاتی متعدد زنبور هائی که در کشور یافته ام وشخصا عکس برداری کرده ام معرفی نما یم .بسیاری از این گونه ها برای اولین بار در ایران معرفی میشوند .متاسفانه در محافل علمی حشره شناسی به این کار چندان اهمیتی داده نمیشود .سایتس مدت چند سال است که شروع به معرفی حشرات ایران نموده و در این راستا در سایت حشرات ایران Insectsofiran.com تا کنون توانسته ام با ذوق علمی ومذهبی وبا اعتقاد به این امر که همه این جنیندگان در عرصه حیات کره زمین دارای نقش مهم وخدائی هستند وبه انها باید به دید آیات الهی نگریست حدود 30000 هزار عکس از بند پایان متنوع ایرانی از زنبور ها ،سوسک ها ،مگس ها ،سن ها ،عنکبوت ها وسایر بندپایان از حدود 1500 گونه را شناسائی و در سایت معرفی نمایم .البته هنوز بسیاری از گونه را وارد سایت نکرده ام .مراجعه کنندگان به این سایت بیشتر از کشور های بیرون از ایران هستند .وعلاقه مندان داخلی اندک اند .این مقدمه برای طبیعت دوستان هم وطن عرض کردم که اطلاع داشته باشند که حشرات در کشور ما بسیار غریب وکم اهمیت هستند .این در حالی است که در کشور های اروپائی نه تنها تک تک گونه ها را شناسائی کرده اند بلکه درجه فراوانی وکمیابی ودر حال انقراض هم اعلام کرده اند.

 زنبور ها به دو گروه اصلی تقسیم میشوند .زنبور های گیاهی وسایر . سایر زنبور ها هم دو گروه نیش داران وبدون نیش را شامل میشوند .برای اطلاع بیشتر در این مورد به مقاله زنبور های شکارچی عسل پارازیته وخاکی ایران در همین سایت مراجعه فرمائید .
زنبور های بزرگ وخطرناک ایران بیشتر در دو خانواده زنبور های زرد Vespidae و- Scolidae قرار گرفته اند .بزرگترین زنبور ایران که با آن برخورد کرده ام زنبوری است به طول تقریبی 4 سانتی متر با نام علمی Megascolia maculate از خا نواده اسکولیدا .این زنبور در اروپا به عنوان بزرگترین زنبور اروپا نام برده میشود

 
 Megascolia maculate  Megascolia maculate  Megascolia maculate  Megascolia maculate
  
 Megascolia maculate  Megascolia maculate  Megascolia maculate  

 

 

الیته احتمال اینکه زنبور بزرگتری هم در ایران وجود داشته باشد دور از ذهن نیست .این زنبور در کشاورزی بسیار مفید است در ارتفاع کم ونزدیک سطح زمین پرواز میکند ودر جستجوی لارو پروانه وسوسک است ..بسیار پر تحرک واز انسان فراری است .زنبور تهاجمی نیست .مواردی که اتفاق افتاده به انسان حمله کند نادر است .نیش ان بسیار درد ناک است و برای کسانی که به نیش حشرات الرژی دارند خطرناک است .برای اشنائی با این زنبور چند تصویر ارائه میگردد .

 


نوع دیگر زنبور بزرگ حدود سه ونیم سانتی متر در شهر آق قلای گرگان که به برف پاک کن خودروام گیر کرده بود نیز احتمالا خطرناک است ولی در منابع علمی کمتر از آن نامبرده میشود در زیر معرفی میشود.این گونه جزئ خانواده Pomplidae است.نام علمی انرا نتوانستم پیدا کنم

    

 ناشناس از خانواده Pomplidae    

چند گونه از خانواده Vespidae که جزئ زنبور های خرمائی هستند نیز خطرناک توصیف شده است .

گونه های Vespula vulgaris ، Vespula germanica، Vespula pensylvanica، Vespa orientalis ،  Vespa crabro   از جمله زنبور های نیش زن هستند که درمواقعی که قصد دستکاری ویا خراب کردن لانه آنها را داریم حالت تهاجمی دارند .همه این زنبورها برای کشاورزی بسیار مفید هستند وباید تحت حمایت محیط زیست قرار بگیرند .زنبور عسل هم نیش میزند ولی مفید بودن آن برای انسان وکشاورزی بر کسی پوشیده نیست .

 Vespula germanica  Vespula germanica   Vespula germanica    Vespula vulgaris
 Vespula pensylvanica  Vespula pensylvanica  Vespula vulgaris  Vespula vulgaris

 

خطرناک ترین گونه های اشاره شده در بالا دو گونه Vespa orientalis ، Vespa crabro بسیار خطرناکند .این گونه ها را اهالی جنوب گونج مینامند .سید محمد تقوی اهرمی مرداد 1395

 

 Vespa orientalis   Vespa orientalis   Vespa crabro  Vespa crabro