Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

مورچه عجیب ودیدنی در بهشهر

مورچه عجیب ودیدنی در بهشهر

مورچه ها در یکی از راسته های حشرات به نام بال غشا ئیان یا زنبور ها کلاسه بندی شده اند .این حشرات در مجموع جزئ عوامل اصلی یقائ حیات در زمین هستند .انواع متنوعی از مورچه ها در سراسر کشور وجود دارند .که تا بحال شناسائی نشده اند وهمه آنها را مورچه مینامیم وفاقد نامگذاری محلی هستند .هیچ کس نمد داند چند گونه شناخته شده در ایران وجود دارند  .

این موجودات سخت  کوش در باروری خاک کشاوورزی ودفع آفات در تلاش مستمر هستند وبه برکت آنها وسایر بند پایان حیات ادامه دارد وما از اکسیژن هوا بهره میبریم که این مدیون تلاش انها است .هر کدام وظائف خاصی را در طول زندگی بر عهده دارند واز طرف خداوند ماموریتی در زنجیره حیات به آنها واگدار شده است .در بین گونه های مورچه   برخی با درست کردن لاته در تنه درختان جزد آفات نباتی به شمار می ایند ولی از اهمیت چندانی بر خودار نیستند.گونه هائی از مورچه ها  عکس بر داری شده را میتوانید در گالری سایت حشرات ایران Insectsofiran.com  در قسمت Formicidae  ملاحظه فرمائید .

در شهرستان بهشهر به گروهی از مورچه ها بر خورد کردم که بسیار جلب توجه میکرد اسم مورچه را مورچه کله پهن نهادم هنوز موفق به پیدا کردن نام علمی آن نشده ام وگونه دیگری هم که دارای پوزه پهن است در رودسر یافتم که در زیر آورده ام .یک گونه که در خانواده مورچه ها آورده بودم  بعد از بررسی متوجه شدم نوعی سوسک از خانواده Anthicidae  است که شباهت زیادی به مورچه دارد .سید محمد تقوی اهرمی

 

مورچه پهن سر بهشهر مورچه پهن سر بهشهر مورچه پهن سر بهشهر مورچه پهن پوزه رودسر
 
مورچه پهن پوزه رودسر یک گونه از سوسک خانواده  آنتی سیدا یک گونه از سوک خانواده آنتیسیدا یک نمونه از سوسک خانواده انتی سیدا