Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

رده بندی بند پایان وحشرات

رده بندی بند پایان وحشرات  

برای شناسایی جانداران که حدود یک میلیون واندی گونه یا نوع در جهان یافت می شود از قدیم الایام روش های متعددی برای نامگذاری تدوین و اعلام گردیده که به مرور با توجه به اختلاف هایی که در رده بندی موجودات پیش آمده نیاز به یک روش واحدی که در سطح بین الملل قابل قبول باشد احساس می شد. هر موجود زنده در هر کشوری نام مخصوص خود را داشت و در سطح جهان با نام های متفاوتی معرفی می شد.

بسیاری از دانشمندان در سالیان قبل سعی کردند سیستم نامگذاری که مورد قبول همه باشد ارائه نمایند. در سال 1707 گیاه و جانور شناس معروف سوئدی Carl Linne سعی نمود از تعداد بی شمار نام هایی که هر کدام به روش مختلفی نام گذاری شده بودند استفاده نمایند و همه را در یک سیستم نامگذاری واحد جمع آوری نمایند.

گونه یا نوع یک حشره خصوصیات فردی آن را اعلام می کند و همه گونه ها در یک ویژگی خاصی با هم شراکت دارند که تشکیل یک جنس یا قبیله می دهند و جنس های مختلف که دارای یک خصوصیات مشترک کلی دارند تشکیل یک خانواده می دهند و همینطور تقسیم بندی از بالا به پایین شروع شد.

بدین طریق پیشنهاد Linne در تقسیم بندی جانوران مورد قبول زیست شناسان قرار گرفت. زبان لاتین به عنوان زبان نام گذاری در سطح بین الملل برگزیده شد. بنابراین نام علمی هر گونه از دو کلمه لاتین تشکیل می شود. اولین کلمه مربوط می شود به نام جنس یا قبیله آن گونه و کلمه دوم نام شخصی که آن گونه رابرای اولین بار تشخیص داده است.اولین حرف کلمه اول درشت وکلمه دوم کوچک نوشته می شود.

در بسیاری از گونه ها یک کلمه سومی هم اضافه می شود که نام نژاد محلی یا کسی که آنرا معرفی کرده آورده می شود.

رده بندی حشرات

 برای شناسایی حشرات باید باعلم طبقه بندیTaxonomy  تا حدی آشنا بودو در اینجا از اصطلاحات فارسی بکار برده شده توسط دانشمندان حشره شناسی ایرانی دکتر ابراهیم بهداد دکتر شجاعی ودکتر حجت استفاده میشود.رده بندی Classification حشرات شامل سلسلهKingdom شاخه Phylum ،رده Classراسته   Order خانواده Family  جنسGenus  وگونه میباشد.بنابراین جایگاه حشرات در سیستم رده بندی زیر شاخه بند پایان که بزرگترین شاخه حیوانات است قرار گرفته.در اینجا اشاره کوتاهی به بند پایان داشته باشیم.

بند پایانArthropoda کلمه یونانی است آرترو یعنی مفصل یا بند وپودایعنی پا، جنبنده های بی مهره با اسکلت بندی بیرونی و بدنی مفصل دار که حدود هشتاد در صد گونه های شناخته شده جانوران را شامل میشوند.بندپایان به دو زیر شاخهPararthropoda (شبه بند پایان)وEurarthropoda (بند پایان اصیل)تقسیم میشوند.

 شاخه بند پایان اصیل شامل زیر شاخه های 1-  شش پایان 2-سخت پوستان 3- قلابدارن 4-تری لوبیت ها 5 -هزار پایان    

 

  1. شش پایان Hexapoda

شش پایان از چهار رده حشرات insect،دمفنریCollembola  سر قیفی Protura ، دو   دمبی      Dipluraتشکیل شده که حشرات با حدود یک میلیون گونه بزرگترین جمعیت دربین کل جانداران را به خود اختصاص داده است . بقیه شش پایان حدود 10000 گونه را دارا میباشند. ضمنا بدن شش پایان از سر، سینه و شکم تشکیل شده است

  1. سخت پوستانCrustecea 

سخت پوستان دارای اسکلت بدنی خارجی هستند. خرچنگ ها انواع میگووصدف ها معروفترین گونه های این زیر شاخه اند  که از حدود 50000 گونه مختلف تشکیل شده اند.

  1. قلابداران Chelicerata 

 عنکبوتیان ، کنه ها، رتیل ها و کژدم ها از مهمترین جنبنده های این زیرشاخه هستند.در مجموع سه رده عنکبوتیان Arachnida ، عنکبوت ها ی دریاییPycnogonida    وخرچنگ دم پیکانی Merostomata در این زیر شاخه قرار دارند که عنکبوتیان مهمترین رده آن بشمار میرود وبالغ بر 100000 گونه مختلف میشوند.

4- تری لوبیت ها  Trilobitomorpha

گونه های این زیر شاخه جزي بند پایان منقرض شده بشمار می آید.یک گونه از این   سال گذشته در اطراف بندر چاه بهار کشف شد که در برنامه صدا و سیما پخش شد.

5- هزارپایان Myriapoda

گونه های این زیر شاخه در خاک مرطوب بسر میبرند و اکثرا گوشتخوارند وازجنبنده های ریز تغذیه میکنند.حدود 16000گونه از آن شناسایی شده است و بر حسب تعداد پا به چهار رده تقسیم بندی شده اند.  صد پایان Chilopoda،جفت پایان Diplopoda،کم پایان Pauropoda وکج پایان Symphyla

 

 هر کدام از این رده ها از تعدادی بالاخانواده و هر بالا خانواده ازتعدادی خانواده تشکیل میشوند .خانواده های پر گونه چند جنس در یک زیر خانواده قرار میگیرند. تعداد گونه های جانوران ارائه شده متفاوت است ودقیق نیست از این جهت از کلمه حدودا استفاده شده است .موضوعی که اتفاق نظر است بند پایان حدود 80 درصد کل جانوران شناخته شده وحشرات حدود 65 درصد آنها را به خود اختصاص داده اند .حشرات جزئ بندپایان هستند .بطور مثال یک گونه از موچه را در سیستم رده بندی مد نظر قرار میدهیم

جایگاه مورچه سیاه زنگی با نام علمیCamponotus herculeanus-Linnaeus, 1758-  در سلسله مراتب رده بندی به قرار زیر است .

شاخه Arthropoda - رده حشرات Insecta – راسته بال غشائیان Hymenoptera – خانواده Formicidae و جنس Camponotus .در بسیاری از رده بندی ها بالا خانواده وزیر خانواده هم نامبرده میشود

پسوند  oidea علامت بالا خانواده و پسوند Idae خانواده و پسوند Inae به کلمه زیر خانواده اضافه می شود.در سایت Insectsofiran .com به تمامی گونه های حشرات بر حسب گونه هائی که در ایران یافت میشوند وعکس بر داری کرده اممی پردازد .علاوه بر آن عنکبوت ها که خارج از رده حشرات است نیز در گالری این سایت گنجانده شده است .

از آنجائیکه گروه بند پایان به تعبیر قرآن مجیددابه همراه با ملائکه که امر ودستور خداوند درحیات زمین هستند هم شان وهم ردیف قرار داده شده وحاکی از اهمیت این موجودات در بقائ وتداوم حیات در کره زمین است مقاله بند پایان لشکر خدا در حیات زمین هستند در این سایت منتشر کرده ام برای آشنائی دیدگاه محیط زیستی قرآن،علاقمندان میتوانند به آن مراجعه فرمائید . بقائ وجود حیات در کره زمین وابسته به فعالیت آنها است .آنها در روی خاک وزیر خاک به تجزیه مواد آلی مشغولند وباکتری ها وقارچ این مواد را آماده برای جذب توسط ریشه گیاهان میکنند .گیاهان بدون فعالیت این موجودات قادر به ادامه حیات وتامین اکسیژن مورد نیاز در حیات زمین نیستند. بر اساس دیدگاه وعقیده خودم وارتباط موضوع بر اساس نگرش نو وعلمی مقالاتی در باره حیات وپپدایش جهان مادی از نظر قرآن مجید هم در این سایت گنجانده شده .سید محمد تقوی اهرمی مرداد 1395.