Welcome to Insects of Iran . Com

Explore Insects and Spiders in the Loved-by-Nature Iran

Your Source for Original Photos of Iran's Insects

More than 21,000 Photos of Iran's Insects and Spiders

Xylocopa -زنبور چوب هم خانواده زنبورعسل- جنس

زنبور چوب هم خانواده زنبور عسل-  جنس  Xylocopa

این جنس زنبور از خانواده آپیدا Apidae  از گروه زنبور های گرده افشان با نام علمی  چوب بر یا نجار است.اندازه گونه های این جنس از15 الی 28 میلیمتر در نوسان است. این زنبور ها لانه خود را در چوب خشک  کار شده  می سازند ومیتوانند به آن خسارت وارد کنند .لارو ها از گرده گل که ماده ان جمع آوری وبه لانه حمل میکند تغذیه میکنند ،لذا خسارت وارده چندان چشمگیر نمی باشد .

در مواردی که جمعیت آنها طغیان میکند  ممکن است خسارت سنگین باشد .شکل ظاهری آنها از سایر زنبورها متمایز است وشناسائی آنها آسان است .یک گونه از خانواده Megachilidae با نام علمی Megachile parietina در اطراف قزوین وبر روی گیاه مرتعی مشاهده کردم که شباهت زیادی با گونه های زنبوز نجار داشت .از منظر دیگر این زنبور به دلیل کمک به گرده افشانی جزئ زنبور های مفید برای کشاورزی بشمار می اید.گونه های عکس برداری شده در شهرستان رودسر وبهشهر واطراف تهران مشاهده شد.اطلاعات بیشتر در باره رفتار زندگی میتوانید به مقاله زنبور چوب درسایت ویکی پدیا Carpenter bee مراجعه فرمائید.

Xylocopa violacea Xylocopa violacea Xylocopa violacea Xylocopa violacea
Xylocopa Aestuans Xylocopa Aestuans Xylocopa Aestuans Xylocopa sp
Xylocopa sp Xylocopa sp Xylocopa sp Xylocopa sp
   
Xylocopa sp Xylocopa sp